Poniżej mamy przyjemność zaprezentować Wam 3 programy dotacyjne. 2 są o zasięgu ogólnopolskim, jeden dotyczy tylko województwa mazowieckiego. Wszystkie konkursy mogą pomóc mniej lub bardziej w zakupie maszyn do obróbki drewna oraz linii lakierniczych.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi monitoringu dotacji. Aby z niej skorzystać kliknij tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w uzyskaniu dotacji na maszyny Weiniga, dotacje R+H lub Reiter skontaktuj się z nami. Podamy namiar na specjalistów, którzy pomogą Ci sfinansować twoją maszynę.


DZIAŁANIE 3.3 INNOWACJE W MŚP DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

RODZAJ PROJEKTÓW

Projekty inwestycyjne zwiększające skalę działalności i konkurencyjność, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych/ulepszonych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji oraz wyników prac B+R.

Projekty mogą być realizowane do 31.12.2023 r.

 

DLA KOGO?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
aktywnie prowadzące działalność gospodarczą, uzyskując przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

RODZAJE WYDATKÓW

Zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, linie technologiczne).
Zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie i systemu informatyczne).

 

TERMIN NABORU

styczeń 2023 r.

 

BUDŻET KONKURSU

30 000 000 PLN

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Mikro i małe przedsiębiorstwa

< 50 pracowników

Średnie przedsiębiorstwa

< 250 pracowników

Region mazowiecki regionalny 60% 50%
Podregion siedlecki 70% 60%
Gminy regionu warszawskiego stołecznego sąsiadujące z regionem mazowieckim regionalnym1 45 lub 55% 35 lub 45%

UWAGA: pomoc z wyłączeniem m. Warszawa i powiatów ościennych.

1 Gminy: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola – intensywność pomocy regionalnej 45% (mikro/małe) i 35% (średnie); gminy: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz – 55% (mikro/małe) i 45% (średnie).

 

CZYNNIKI SUKCESU

  • wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie i/lub zleconych innemu podmiotowi;
  • rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o innowacyjne (co najmniej w skali regionu) nowe lub udoskonalone produkty lub usługi;
  • działania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania surowców, zmniejszenia ilości odpadów czy zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, zmniejszenia poziomu hałasu, wydłużenia cyklu życia produktu;
  • działalność podmiotu na rynku >24 miesięcy, w branży >6 miesięcy;
  • dobrowolne obniżenie poziomu dofinansowania.


KREDYT EKOLOGICZNY

RODZAJ PROJEKTÓW

Projekty inwestycyjne polegające na zwiększeniu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

 

DLA KOGO?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników) oraz small-mid caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników).

 

RODZAJE WYDATKÓW

Energooszczędne maszyny i urządzenia.

Roboty budowlane związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej (termomodernizacja budynku, instalacje OZE).

Oprogramowanie, systemy sterowania mające na celu zmniejszenie poboru energii.

Usługi doradcze, w tym koszty audytu energetycznego.

 

BUDŻET KONKURSU

460 mln EUR – alokacja na działanie

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I kwartał 2023

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Intensywność wsparcia w zależności od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 oraz dopuszczalnym wsparciem na ochronę środowiska) – od 15% do 70%.

Warunek dostępu – projekt będzie musiał cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i/lub termomodernizacji budynku.

Zasadność realizacji inwestycji i przyjętych rozwiązań musi wynikać z audytu energetycznego.

 

 

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE:

Wymiana lub  modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie przede wszystkim w przypadku wprowadzenia bardziej energooszczędnych procesów produkcyjnych od procesów stosowanych dotychczas.

Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń , całych linii technologicznych.

Warto nadmienić, że obecnie produkowane maszyny są znacznie mniej energochłonne niż wcześniejsze. Warto pomyśleć nad wymianą 20-30 letniej strugarki, optymalizerki czy wielopiły na nową, zużywającą mniej energii dzięki nowoczesnym silnikom spełniającym najnowsze normy czy lepszym odciągom, które również przekładają się na mniejsze zużycie.

Przy ubieganiu się o dotacje ważne jest aby w wyniku projektu zużycie energii przez zakład zmniejszyło się o daną wartość. Oczywiście najefektywniejsze pod tym względem będą inwestycje w docieplenie zakładu, panele fotowoltaiczne itp. Niemniej jednak elementem zwiększania efektywności energetycznej może być również wymiana maszyn. W wielu zakładach spotykamy się z wykorzystaniem w produkcji kilku starych strugarek. Strugarka jest bardzo energochłonną maszyną w porównaniu np. do pilarki. Każde wrzeciono to 5,6; 7,5; 15 a w skrajnych przypadkach nawet ponad 20-30 KW. Jeśli każda strugarka ma posuw 20 m/min i 5,5 kW na wrzeciono (zwykle więcej) i 5 wrzecion (minimum) o obrtotach 6000 obr/min a zakład pracuje na 3 strugarkach to zużywamy w sumie 82,5 kW, przerobimy 60 m/min materiału i uzyskamy krok noża 3,33 mm.  Żeby nie wchodzić w wyższe modele maszyn załóżmy, że chcemy zastąpić 2 z nich jedną ale taką, która będzie w stanie pracować z takim samym krokiem noża 40 m/min – np. Powermat 1500 z 12000 obr/min z mocą silników 5,5 kW. W takim wypadku zużyjem pracując na 2 strugarkach 55 kW, uzyskując taką samą jakość i wydajność. Oszczędziliśmy 27,5 kW. Abstrahując już od wymogów programu zamiast 6, potrzebujemy 4 ludzi.

 


KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

RODZAJ PROJEKTÓW

Projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu wypracowanej w ramach prac B+R (własnych lub zakupionych) innowacyjnej technologii,pozwalającej na wytworzenie nowych lub udoskonalonych w produktów lub usług.

 

DLA KOGO?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 etatów) posiadające zdolność kredytową, potwierdzoną promesą kredytową (wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie).

 

RODZAJE WYDATKÓW

Środki trwałe –maszyny, urządzenia, linie technologiczne itp.
Wartości niematerialne i prawne –oprogramowanie, zakup patentów lub ich licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
Budowa lub rozbudowa budynków.

 

BUDŻET KONKURSU

152 mln EUR

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Zależy od lokalizacji inwestycji. Pomoc udzielana będzie zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej. Przedsiębiorcom przysługuje wzrost intensywności wsparcia, zależnie od statusu:
– mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 50 etatów) o 20%
– średnie przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 250 etatów) o 10%

 

FORMA DOFINANSOWANIA

Dotacja, wypłacana jako spłata kapitału kredytu, zaciągniętego do realizacji inwestycji. Inwestycję należy finansować kredytem w minimum takiej wysokości, jak wartość dotacji.
Kredyt należy zaciągnąć w jednym z banków, współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

CZYNNIKI SUKCESU

– Projekt polega na wdrożeniu technologii, którą charakteryzują zupełnie nowe rozwiązania
– Planowany do wdrożenia produkt/proces może być określony jako przełomowy z punktu widzenia danej branży
– Produkt/usługa ma potencjał sprzedaży na rynku międzynarodowym
– Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

I kwartał 2023