Lakierowanie drewna

Jeśli szukacie Państwo nowoczesnych rozwiązań dla swojej istniejącej lub przyszłej lakierni, to firma Range+Heine GmbH jest idealnym partnerem. Firma Range + Heine jest wiodącym producentem urządzeń do lakierowania okien i drzwi z drewna. Oferujemy kompletną usługę, począwszy od przygotowania oferty a kończąc na uruchomieniu urządzeń w Państwa zakładzie produkcyjnym. Dzięki naszym urządzeniom, Wasze produkty otrzymają powłokę lakierniczą o wysokiej jakości. Nie jest nam również obcy aspekt ekologiczny i ekonomiczny procesu lakierowania. Straty lakieru są ograniczone do minimum m.in. dzięki odzyskowi lakieru.
Nasze urządzenia obejmują cały zakres procesu lakierniczego i mogą być spięte w całość za pomocą systemu transportowego P + F.

1. urządzenia do impregnacji – Flowcoroll
2. urządzenia do nanoszenia podkładu – Flocomat
3. systemy odzysku lakieru – Coolac – Prolac
4. automatyczne kabiny lakiernicze – Dynflow
5. suszarki
6. kabiny natryskowe – ręczne i automatyczne
7. technika transportowa

1. Flowcoroll

Impregnowanie lakierem wodorozcieńczalnym elementów stolarki okiennej i listew profilowych. Impregnacja detali ułożonych jeden na drugim odbywa się za pomocą niskociśnieniowych dysz polewających. Flowcoroll eliminuje powstawanie mgły lakierowej i nadmiernego zużycia impregnatu. Zaimpregnowane detale po osuszeniu w strefie odmuchu mogą być od razu składane.


2. Flowcomat

Polewarka Flowcomat służy do impregnacji, lakierowania podkładowego i lakierowania międzywarstwowego. Dostępne są 4 wersje urządzenia: P – z pneumatycznym systemem zasilania lakierem M – ze zmianą kolorów lakieru za pomocą „molcha” A – z automatyczną zmianą kolorów lakieru H – do polewania elementów leżących Polewarka wyposażona jest w ruchome dysze z możliwością regulacji wysokości polewania, zapewniające równomierne lakierowanie detali z obu stron i z użyciem nowoczesnych wyrobów lakierniczych o zwiększonej lepkości i dużej zawartości cząsteczek stałych.


3. Coolac

System do odzysku lakieru z przetrysku (ściana chłodzona). W porównaniu z innymi stosowanymi podczas lakierowania natryskowego systemami odzysku lakieru (ok.30-60% strat materiału) system Coolac zapewnia bardzo wysoką efektywność i przyczynia się do zmniejszenia kosztów materiałowych o 30-40%, a kosztów eksploatacyjnych nawet do 70%. Lakier z prztrysku wykrapla się i osadza na ścianie systemowej Coolac znajdującej się za lakierowanym detalem, schładzanej poniżej punktu rosy. Zbierająca się na ścianie Coolac warstwa lakieru nie ulega wysychaniu i osuwa się do zbiorników do ponownego wykorzystania. Dzięki zastosowaniu zgarniaków system Coolac zapewnia szybką zmianę kolorów lakierów. Technologia Coolac jest stosowana dla lakierów wodorozcieńczalnych, przy konieczności częstych zmian lakieru, przy lakierowaniu natryskowym detali drewnianych lub metalowych oraz do modernizacji już istniejących ręcznych stanowisk lakierniczych i kabin automatycznych. Prolac – obrotowe walce do zbierania przetrysku, umieszczone w kabinach natryskowych naprzeciw pistoletów / aplikacji lakierniczych, głównie elektrostatycznych. Materiał lakierniczy z przetrysku jest zbierany w sposób ciągły na powierzchni walca. Na walcu , którego powierzchnia jest ciągle nawilżana wodą, tworzy się powłoka o odpowiedniej grubości do momentu, aż lakier pod swoim ciężarem zacznie spływać do pojemników ustawionych u podstawy walca. W czasie zmiany lakieru walec jest automatycznie czyszczony za pomocą specjalnych zgarniaków. Odzyskiwany lakier z przetrysku jest zbierany , sortowany i wprowadzany ponownie do obiegu lakierniczego.


4. Dynflow

Zaawansowany, całkowicie zautomatyzowany system do nakładania powłok z lakierów wodorozcieńczalnych. Stosuje się go do lakierowania elementów okien drewnianych o skomplikowanych kształtach, a zwłaszcza tak newralgicznych jak naroża i wręby. Jakość wykonania jest wręcz porównywalna do powłok lakierniczych w przemyśle meblarskim. W kabinach lakierniczych systemu Dynflow m.in. zastosowano ruchomy mechanizm lanc lakierniczych, nawilżanie parowe, dach schładzany oraz specjalny tunel do odzysku lakieru.


5. Roboty lakiernicze

Nowe antropomorficzne roboty są idealnym uzupełnieniem dla urządzeń lakierniczych Range+Heine. Roboty mają elektroniczny system rozpoznawania konturów i mogą samodzielnie tworzyć programy lakiernicze.

6. Suszarki – z wymuszoną cyrkulacją powietrza.

Służą do suszenia mokrych elementów lakierowanych, podwieszonych na przenośniku lub leżących. Suszarki charakteryzują się wymuszonym ruchem powietrza w obiegu zamkniętym i równomiernym rozkładem temperatur. Powietrze cyrkulacyjne powoduje w bardzo krótkim czasie odparowanie resztek wilgoci z polakierowanych elementów dzięki zastosowaniu nagrzewnic zasilanych wodą gorącą, wentylatorów osiowych wymuszający poziomy ruch powietrza oraz systemu kanałów wentylacyjnych powietrza cyrkulacyjnego, które kierują podgrzane powietrze przez suszarkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu detali.


6. Kabiny natryskowe – ręczne i automatyczne

Ręczne stanowiska lakiernicze są wyposażone w nawiew świeżego bądź wyciąg zużytego powietrza oraz system filtracji suchej. Można je również wyposażyć w urządzenia do obracania lakierowanych detali i pneumatyczne lub elektryczne platformy podnośnikowe – ułatwiające pracę lakiernikom. Automatyczne kabiny natryskowe charakteryzują się wymuszonym pionowym przepływem powietrza lub recyrkulacją powietrza w obiegu zamkniętym. Powietrze to jest „kondycjonowane” do określonych parametrów temperatury i wilgotności. Automatyczne kabiny natryskowe są wyposażone w wydajne systemy odzysku zużytego lakieru i różne aplikacje lakiernicze w zależności od wymagań użytkownika.


7. Technika transportowa P + F

Przenośniki Power & Free zapewniają ukierunkowany, elastyczny potok materiałowy do transportu, składowania międzyoperacyjnego i buforowania produkcji. Jest to system dwuszynowy, w którym górna prowadnica przenosi napęd łańcuchowy, natomiast na dolnej prowadnicy są zamieszczone zabieraki i wózki jezdne, do których są podwieszane transportowane elementy. Każdy wózek jezdny można wyposażyć w identyfikator z elektronicznym odczytem danych, co umożliwia zlokalizowanie każdego wózka w dowolnym miejscu na trasie przenośnika. Przenośniki P + F zapewniają zmienne trasy taktowania i możliwość łączenia ich z innymi urządzeniami / środkami transportu wewnątrzzakładowego.


Przykłady linii lakierniczych