Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN o odporności ogniowej klasy EI30 i EI60 – wykonywane z zastosowaniem trójwarstwowych płyt wiórowych HALSPAN PRIMA produkowanych przez firmę HALSPAN Ltd. Przeciwpożarowe drzwi HALSPAN od 2003 roku objęte są aprobatami technicznymi ITB. W 2018 roku w miejsce wygasającej aprobaty technicznej wydana została Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1 na drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN. Producenci drzwi mogą zostać wpisani do Krajowej Oceny Technicznej na bardzo korzystnych warunkach.

Powyższy dokument odniesienia ma bardzo szeroki zakres: obejmuje drzwi rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone, z kratką wentylacyjną lub bez, z funkcją dymoszczelności lub bez, przylgowe lub bezprzylgowe, z ościeżnicą drewnianą lub stalową, z progiem drewnianym lub stalowym, albo bez progu, z uszczelką opadającą lub bez, z nadświetlem nieprzeziernym lub bez nadświetla. Dopuszczona jest szeroka gama okuć (również zamki elektroniczne i urządzenia antypaniczne) i wykończenia powierzchni skrzydła np. fornir naturalny lub modyfikowany, laminat, płyty MDF i HDF, powłoka lakierowa lub akrylowa, folia papierowa (typu finish) lub PVC i inne. Informacje na temat konstrukcji drzwi ognioodpornych Halspan (rysunki) oraz zastosowanych/dopuszczonych materiałów, takich jak okucia, uszczelki pęczniejące itp., zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej (KOT)