Jak pisaliśmy niedawno rok 2019 może być ostatnim, w którym dotacje unijne będą tak wysokie i zostanie na nie przeznaczona w sumie tak duża kwota.

Form dofinansowania jest wiele. Niemniej jednak największe szanse pozyskania pieniędzy na inwestycje są w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W przypadku RPO dofinansowanie  zależy od województwa, powiatu i rozmiaru firmy. Dotacje mogą pokryć od 25 do nawet 70% kosztów danego projektu! Wielkości firmy oceniana jest przez pryzmat ilości pracowników (mikro-małe przedsiębiorstwa – do 49 pracowników, średnie 50-249 pracowników).  Poniższa mapa obrazuje wielkość dofinansowania w poszczególnych regionach. Pierwsza liczba określa dofinansowanie dla małych, druga dla dużych firm.

Nowością na jaką warto zwrócić uwagę jest dofinansowanie przewidziane dla województwa łódzkiego!

W zależności od miejsca różne są także terminy składania wniosków o dotacje. Najbardziej pośpieszyć muszą się zainteresowani z województwa dolnośląskiego, gdyż termin upływa już w marcu!

KONKURSY REGIONALNE konkurs inwestycyjny dofinansowanie firmy mikro/małe (do 49 pracowników) dofinansowanie firmy średnie (50-249 pracowników) uwagi
DOLNOŚLĄSKIE nabór do 22 marca 2019 45% 35% tylko aglomeracja wałbrzyska, max wartosć projektu 2 mln zł.
ŁÓDZKIE nabór czerwiec 2019 55% 45%
MAŁOPOLSKIE ogłoszenie maj 2019 55% 45% tylko dla firm działających do 24 m-cy
ŚLĄSKIE nabór do 18 kwietnia 2019 45% 35%
ŚWIĘTOKRZYSKIE I kwartał 2019 55% 45%
WIELKOPOLSKIE ogłoszenie  wrzesień 2019 45% 35%
ZACHODNIOPOMORSKIE nabór  listopad 2019 55% 45% aglomeracja szczecińska i koszalińska
MAZOWIECKIE nabór do 4 kwietnia 2019
ciechanowsko-płocki 55% 45%
ostrołęcko-siedlecki 55% 45%
radomski 55% 45%
warszawski-zachodni 40% 30%
warszawski- wschodni 55% 45%
Warszawa (do 2017r.) 35% 25%

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, podobnie jak wojewódzkie RPO jest przewidziany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tu mniejsi dostaną niezależnie od województw aż do 70% dofinansowania, średniacy natomiast do 60%. Program obejmuje całą Polskę.

Jako przedstawiciel topowych producentów maszyn oraz lakierni zdajemy sobie sprawę jak dużą pomocą przy rozwoju firmy może być tego typu dofinansowanie. Właśnie dlatego udostępniamy naszym klientom kontakt do zaprzyjaźnionej firmy consultingowej mającej duże doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu dotacji.