Płyty wiórowe otworowe niemieckiej firmy Sauerland Spanplatte są wytwarzane zaawansowaną technicznie metodą tzw. prasowania pionowego, w przeciwieństwie do najpowszechniej spotykanych na rynku płyt wiórowych płasko prasowanych.

Płyty płasko prasowane (np. płyty OSB) są wytworzone przy działaniu nacisku prasy w kierunku prostopadłym do ich płaszczyzny. Wióry drzewne są w nich zorientowane przeważnie poziomo/współosiowo względem płaszczyzny/arkusza płyty.

Firma Sauerland Spanplatte wykorzystuje jako podstawowy surowiec do produkcji płyt wiórowych naturalne wióry i resztki drewna z lokalnych tartaków oraz żywice aminowe (mocznikowo-formadehydowe) jako spoiwo.

Wióry są suszone i po wymieszaniu ze spoiwem klejowym podawane do specjalnej prasy. Prasa posiada szczelinowy pionowy lej zasypowy, ograniczony przesuwnymi ściankami z płyt grzewczych, których temperatura dochodzi do ok. 1900C. Odległość między ściankami leja zasypowego odpowiada grubości docelowej płyty wiórowej.

Tłok prasy o ruchu posuwisto-zwrotnym, sterowany mechanizmem mimośrodowym, pracuje rytmicznie i ugniata ciągle dosypywane do leja wióry, wypychając i przesuwając je w dół. Za pomocą śrub dociskowych i rozciąganych dokonuje się precyzyjnego ustawienia gęstości, a poprzez opory tarcia/poślizgu, także stopnia zagęszczenia wiórów. Pod działaniem wysokiego ciśnienia i temperatury wióry drzewne ze spoiwem klejowym bardzo szybko twardnieją. Prędkość posuwu tłoka prasy wynosi – zależnie od rodzaju wytwarzanych płyt wiórowych – od 500 do 1200 mm/min.

 

Do wytwarzania płyt wiórowych otworowych, tj. płyt z pustkami powietrznymi o przekroju okrągłym, charakteryzujących się znacznie zredukowanym ciężarem w porównaniu do płyt litych, służą zamontowane w obrębie leja zasypowego prasy rurki grzewcze, które „przenikają” przez korpus tłoka. Rurki grzewcze o podwójnych ściankach, przez które przepływa czynnik grzewczy w postaci gorącej pary wodnej, mogą mieć różne średnice, zależnie od typu i rodzaju zamawianych płyt. Odpowiednio uformowana wstęga ze sprasowanych wiórów opuszcza prasę, wysuwając się z niej od dołu, i jest przemieszczana na przenośnikach rolkowych w ruchu ciągłym dalej na stoły odkładcze z pilarkami poprzecznymi, gdzie następuje wychłodzenie i rozkrój wstęgi na pojedyncze arkusze płyt.

Na strukturę płyt wiórowych Sauerland składają się wióry, których włókna są zorientowane prostopadle do płaszczyzny płyty. Tego efektu nie da się uzyskać tradycyjną metodą prasowania w poziomie. Zaletą płyt pionowo prasowanych są niskie koszty materiałowe, lekkość, stabilność, jednorodna gęstość na całym przekroju płyty, niska podatność na pęcznienie (spęcznienie przy badaniu metodą EN 310 to zaledwie 2-4 %), duża odporność na uderzenia i bardzo wysoka precyzja wymiarowa (np. tolerancja grubości płyt wg normy EN324-1 wynosi +/- 0,15 mm). Płyty Sauerland mogą mieć otwory o różnych średnicach, od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów, a także pasy bezotworowe o szerokości kilkudziesięciu centymetrów pod zamek lub zawiasy, przydatne zwłaszcza przy produkcji drzwi wewnątrz-lokalowych.

Szerokość płyt:

 • równa szerokości wstęgi
 • stosowane są 2 typowielkości pras
  • dla szerokości do 2100 mm odpowiadających wysokości drzwi
  • dla szerokości do 1270 mm zgodnie z międzynarodową miarą 4′

Długość płyt:

 • równa długości wstęgi
 • kierunek/zorientowanie otworów
  • przeważnie równolegle do szerokości drzwi
  • możliwości techniczne: do 1200 mm w szerokich prasach, do 3000 mm w wąskich prasach