Klej do klejenia drewna na wieloklin.

HENKEL- PURBOND

Purbond, nowy światowy standard w produkcji elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo

Technologia klejów poliuretanowych do klejenia konstrukcji nośnych została zapoczątkowana w 1980 przez firmę PURBON ze Szwajcarii. Pierwszy klej PUR do produkcji elementów konstrukcji klejonchzostał zatwierdzony przez Purbond w 1994 roku w Niemczech. Pomimo stosunkowo krótkiej historii technologia zyskała znaczący udział w rynku w Europie, ponieważ oferuje wiele zalet w porównaniu z klasycznymi klejami na bazie formaldehydu.

Purbond – firma obecna na całym świecie – świadczy wyjątkowo szeroki zakres usług w branży klejów poliuretanowych stosowanych do produkcji skomplikowanych konstrukcji nośnych z drewna klejonego warstwowo. Doświadczeni specjaliści z różnych branż przemysłu tworzą międzynarodowy zespół Purbond’a. W Polsce PURBOND jest reprezentowany przez firmę KADIMEX, która jest wspierana przez centrum naukowo-badawcze Purbond’a z siedzibą w Szwajcarii. Purbond oferuje uznaną na świecie i ekologicznie bezpieczną technologię klejenia jednokomponentowym poliuretanem (1K PUR) bez użycia formaldehydu i rozpuszczalników. Purbond posiada stosowne certyfikaty i pozytywne wyniki badań z okresu ponad dziesięciu dwudziestu lat.

Purbond należy od 2008 roku od firmy Henkel AG & Co. KGaA.

Henkel rozpoczął w 2013 roku zmianę nazewnictwa wszystkich produktów, z których każdy reprezentuje zespół konkretnych technologii i obszarów zastosowań.

Produkty znane pod nazwą Purbond będą pod marką LOCTITE PURBOND. LOCTITE to marka Henkla, wysokowydajnych rozwiązań wykorzystujących poliuretany i inne systemy reaktywne.

W ramach nowej marki, produkty Purbond, takie jak kleje PURBOND HB 110 z 20-letnimi certyfikatami certyfikacyjnymi zostaną zmienione w następujący sposób: LOCTITE HB 110 PURBOND.

Zmienione są tylko nazwę produktu. Nie wystąpią zmiany w składzie produktu.

Wszystkie dopuszczenia i certyfikaty pozostaną ważne, a aktualizacje kart danych technicznych i Kart Chararakterystyki będą odzwierciedlały jedynie zmianę nazwy.

Technologia jednokomponentowych poliuretanów (1K PUR) dzisiaj i jutro

Najważniejszym i ilościowo największym składnikiem jednokomponentowego kleju poliuretanowego jest substancja błonotwórcza tzw. prepolimer. Składa się on z krótkich liniowych cząsteczek z grupami izocyjanianowymi na obu końcach. Izocyjanian jest bardzo aktywny chemicznie. W kontakcie z wodą uwalnia dwutlenek węgla i przekształca się w aminę, która spontanicznie reaguje z inną grupą izocyjanianu. W ten sposób pojedyncze ogniwa łączą się w długi łańcuch – klej zostaje utwardzony.

Technologia jednokomponentowego poliuretanu jest predestynowana do zastosowań w branży drzewnej. Drewno jest wystarczająco wilgotne, żeby wywołać reakcję chemiczną. Drewno jest również porowate, tak że lotny dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku reakcji może z łatwością się ulotnić powodując przy tym typowe spienienie się kleju podczas procesu utwardzania. Dodatkowo drewno składa się również z innych molekuł, które wchodzą w reakcję z izocyjanianem i tworzą silne połączenie z klejem.

Technologia jednokomponentowego poliuretanu spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania konstrukcji budowlanych z drewna klejonego warstwowo – co zostało wykazane prawie dziesięć lat temu, kiedy wprowadziliśmy na rynek europejski PURBOND® HB 110 (obecnie Loctite HB 110 Purbond). Kolejne produkty zostały wprowadzane na rynek w ten sam sposób; były to PURBOND HB 530 (obecnie Loctite HB530 PURBOND) i PURBOND HB 440 (obecnie Loctite HB 440 PURBOND).

Globalny rozwój rynku stawia nowe wyzwania związane z różnymi gatunkami drewna i czasami prasowania. W związku z tym w ciągu ostatnich lat wynaleziono nowe kleje na podstawie naszych praktycznych doświadczeń i przy ścisłej współpracy z naszymi dostawcami surowców. Substancje błonotwórcze zostały zaprojektowane tak, by sprostać zmieniającym się wymaganiom branży produktów konstrukcyjnych z drewna klejonego.

 

 

Cztery główne zalety stosowania spoiw PURBOND/PURWELD

  • Spoiwo jednoskładnikowe Spoiwa Loctite HB PURBOND (znane ako PURBOND HB), Loctite HB S PURBOND (znane jako PURBOND HB S i Loctite UR (znane jako PURWELD) są jednoskładnikowymi systemami (nie wymagają mieszania), które składają się w stu procentach z ciała stałego (bez rozpuszczalnika). Dlatego też nakłada się mniejszą ilość spoiwa, przez to jest ono wydajne. Czyszczenie nie jest konieczne (co oszczędza czas), a odpady są minimalne.
  • Dostępny system wysokiej wydajności Spoiwa PURBOND i PURWELDfirmy PURBOND oferują szeroki zakres czasu montażu. Dostępne są spoiwa o krótkim czasie wiązania, umożliwiające szybkie wytwarzanie elementów prasowanych tylko na zimno (prasowanie na ciepło nie jest konieczne), co pozwala zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.
  • Spełnienie nowoczesnych potrzeb Wszystkie produkty firmy PURBOND są zarejestrowane jako JAIA FPPPP według Japońskiego Związku Przemysłu Klejarskiego (JAIA). Podczas procesu produkcji oraz z końcowego produktu drewnianego nie wydziela się formaldehyd ani rozpuszczalnik.
  • Technologia zatwierdzona ponad dziesięć 20 lat temu PURBOND jest zgodny ze standardami DIN, EN oraz ASTM i może być stosowany do produkcji konstrukcyjnych elementów nośnych poddawanych dużym obciążeniom. Spoiwa PURBOND są z powodzeniem stosowane przez europejskich klientów od 1990 roku.

Ocena doświadczeń i przydatności klejów poliuretanowych jednokomponentowych (1K PUR) po dziesięciu latach stosowania w Szwajcaii i Niemczech.

Kleje z jednoskładnikowego poliuretanu były sporadycznie używane w Szwajcarii już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przy produkcji drewnianych elementów konstrukcji nośnych. Ponieważ kleje 1K PUR mają dość dużą przewagę nad innymi technologiami jak na przykład krótki czas prasowania w temperaturze pokojowej, jasny kolor spoiny, brak obecności formaldehydu, prosty sposób nakładania (aplikatur jednoskładnikowy), zaczęto się nimi poważnie interesować również i w Niemczech. Pierwsze testy przeprowadzono dziesięć lat temu w Instytucie im. Otto Graf’a pod kątem ich przydatności w produkcji drewnianych elementów konstrukcji nośnych. Testy zostały przeprowadzone na podstawie normy DIN 68141:1969-10 oraz pod względem wymagań innych testów, które wtedy obowiązywały.

Ponieważ pełzanie nowych typów spoiw nie było zbadane, zastosowano następujące procedury postępowania przy ich ocenie w warunkach długotrwałego i stałego obciążenia:

  • Badanie wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na próbkach bukowych przy stałym obciążeniu i w zmiennych warunkach klimatycznych; czas trwania – 3 lata.
  • Cztero-punktowa próba wygięcia przeprowadzona na dźwigarach drewnianych klejonych warstwowo pod stałym obciążeniem i w zmiennych warunkach klimatycznych; czas trwania – 10 lat.

Badanie wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne nie wykazało redukcji wytrzymałości w porównaniu z próbkami nieklejonymi wykonanymi z drewna bukowego w czasie trzech lat trwania testów. W teście wygięcia wykazano, że przyrost ugięcia był podobny jak przy sklejeniu żywicą fenolowo-rezorcynową i praktycznie zatrzymał się po siedmiu latach trwania testu. W świetle przeprowadzonych badań nie dziwi fakt, że udział klejów poliuretanowych jednokomponentowych (1K PUR) w produkcji drewnianych elementów nośnych wyraźnie wzrósł w ciągu ostatnich kilku lat.

Kleje LOCTITE PURBOND są testowane zgodnie z normą EN 301 / EN 302, DIN 68141, EN 15425 i EN 14080, załącznikiem C, zaklasyfikowanymi jako kleje typu I i zatwierdzonymi do stosowania w produkcji drewnianych konstrukcji nośnych zgodnie z normą EN 14080 i EN 386 (drewno klejone warstwowo) i EN 385 (złacza klinowe w konstrukcjach drewnianych). Kleje LOCTITE PURBOND są zatwierdzone do produkcji wyrobów z drewna zgodnie z normą DIN 1052 i Eurokodem 5.

Kleje LOCTITE PURBOND są stosowane także w produkcji drewna klejonego warstwowo poprzecznie – CLT (cross laminated timber) zgodnie z normą prEN 16351:2012, stosowanego jako płyty stropowe i dachowe, ściany na stolarkę otworową i instalacje.

Osobom nie potrzebującym klejów certyfikowanych polecamy linię PURWELD i LIQUID PUR.