certyfikat

Co i rusz słyszy się ostatnio o kolejnych zagrożeniach dla środowiska. W miastach smog, w oceanach śmieci a do tego wszystkiego dochodzi ocieplenie klimatu, które daje się ostatnio zauważyć w postaci bardzo przyjemnej pogody jak na październik i o wiele mniej przyjemnych cen żywności spowodowanych przez panującą w Polsce cały rok suszę.

Ostatnio naukowcy wyliczyli, że aby zniwelować globalne ocieplenie trzeba byłoby obsadzić drzewami obszar o powierzchni Stanów Zjednoczonych. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla będący gazem cieplarnianym i produkują tlen potrzebny nam do życia. Dodatkowo działają jak swego rodzaju filtry pochłaniając zanieczyszczenia i pyły z powietrza razem z wchłanianymi gazami lub absorbując je na powierzchni liści. Są schronieniem dla zwierząt a dla ludzi mogą być dodatkowo źródłem utrzymania. Warunek jest jednak jeden. Lasy, w których rosną muszą być właściwie zarządzane i eksploatowane w sposób zrównoważony.

Między innymi właśnie dlatego KADIMEX postanowił uzyskać certyfikat FSC i wprowadzić do swojej oferty produkty certyfikowane naszych dostawców – firmy HALSPAN, HONICEL oraz SAUERLAND.

FSC czyli Forest Stewardship Council to niezależna, międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Kupując produkty z certyfikatem FSC mamy pewność, że materiały użyte do wyprodukowania go pochodzą z lasu, w którym:

  • unika się w nim stosowania pestycydów,
  • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
  • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
  •  dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych,
  • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
  • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych,
  • szanuje się wartości społecznych miejscowej ludności,
  • dba o bezpieczeństwo osób pracujących przy pozyskiwaniu danych materiałów.

Pewność tą daje możliwość prześledzenia całego łańcuchu dostaw jaki przeszedł dany produkt. Każde ogniowo łańcucha musi posiadać wspomniany certyfikat. Przykładowo aby drzwi z płyty wiórowej mogły być sprzedawane z FSC certyfikatem musi być objęty:

– las, w którym rosło drzewo

– tartak w którym je pocięto i uzyskano wióry

– fabryka firmy HALSPAN lub SAUERLAND, w której z wiórów produkowana jest płyta drzwiowa

– KADIMEX będący dystrybutorem obu firm w Polsce

– fabryka drzwi, w której płyta wiórowa zostanie wykorzystana

Certyfikatu nie musi natomiast posiadać sklep prowadzący sprzedaż detaliczną drzwi dla końcowych klientów.

W chwili obecnej w przypadku KADIMEXu FSC dotyczy przede wszystkim oferowanych przez nas wiórowych płyt drzwiowych marki HALSPAN oraz SUERLAND.

Jeżeli sama ochrona lasów nie jest dla kogoś wystarczającym argumentem aby zaopatrywać się w płyty z certyfikatem i samemu go uzyskać, to być może przekonująca będzie wartość marketingowa certyfikatu. Jego posiadacze mogą promować swoje produkty logiem FSC. Popyt na produkty certyfikowane jest duży i rośnie, wraz ze świadomością ekologiczną społeczeństwa. Klienci coraz częściej poszukują właśnie wyrobów certyfikowanych.

Reasumując FSC jest inwestycją tak w środowisko jak i we własną firmę.