Kadimex

NARZĘDZIA OERTLI DO PRODUKCJI OKIEN I DRZWI Z DREWNA
Jeszcze lepsza jakość obróbki powierzchni.
3-5 razy wyższa żywotność narzędzi.

Wyższe prędkości i wzrost posuwu.
Zastosowanie przez firmę OERTLI nowatorskiej technologii SP – bezluzowego montażu narzędzi na uchwycie HSK , stało się punktem wyjścia dla dalszego rozwoju. Zagwarantowało to utrzymanie stałej i wysokiej, jakości obrabianego materiału oraz dzięki zmniejszeniu wibracji umożliwiło to wzrost ilości obrotów o 25%. Z nową generacją narzędzi można pracować z posuwem do 20 m/min.
Aby osiągnąć wystarczająca wydajność obróbki, firma OERTLI rozwinęła hybrydowe narzędzia, które jednocześnie łączą zalety pracy przy obróbce wstępnej oraz wykańczającej podczas jednego przejścia narzędzia. Zoptymalizowanie geometrii narzędzi zapewnia, że wióry lub kawałki materiału nie dostają się w przestrzeń roboczą, nawet przy zwiększeniu posuwu.

Znaczące wydłużenie życia narzędzi

Dzięki nowej, jakości węglika oraz opatentowanej powłoce NanoCRO czas pracy ostrzy narzędzi OERTLI wydłuża się trzykrotnie, a nawet pięciokrotnie. Oczywistą korzyścią dla użytkownika są zarówno oszczędności wynikające z mniejszego zużycia narzędzi a co za tym idzie krótszych czasów przestoju maszyny, jak również doskonała jakość powierzchni obrabianego materiału podczas całego cyklu użytkowania narzędzi.

Szczegółowa oferta w katalogu:

Oertli

  • okna – PDF
  • drzwi –PDF
  • CNC –PDF
  • noże wymienne i części zamienne – PDF